CTCP 18

Công ty CP Xây dựng giao thông 18: Ngành nghề kinh doanh 
STT Tên ngành nghề
1 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
2 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
3 Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây dựng, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
4 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Kinh doanh vật tư thiết bị, xe máy công trình;
Buôn bán thiết bị xây dựng
5 Chi tiết: Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, xe máy công trình
6 Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị xây dựng
7 Chi tiết: Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn và san lấp mặt bằng
8 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình dân dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *