Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Bến Rừng nối Quảng Ninh – Hải Phòng.