Dự án đường cao tốc Cầu Gĩe – Ninh Bình ( giai đoạn 1 )

Công ty CPĐT& XDGT Phương Thành đã tham gia xây dựng dự án: đường cao tốc Cầu Gĩe – Ninh Bình ( giai đoạn 1 ) từ km 227+ 500 đến km 229 + 841,36 – Gói thầu 3.1A