Dự án Đường Hành Lang ven biển phía Nam thuộc tiểu vùng MeKong

Dự án Đường Hành Lang ven biển phía Nam thuộc tiểu vùng MeKong

Tên gói thầu: Gói thầu CW 7.3 – Xây dựng cầu và đương mới giữa Ngã Bác và Cà Mau từ KM190+800 đến KM 198+300 – Dự án Đường Hành Lang ven biển phía Nam thuộc tiểu vùng MeKong

Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải;

Đại diện CĐT: Ban QLDA Mỹ Thuận nay là Tổng công ty ĐTPT&QLDA hạ tầng GT Cửu Long;

Tư vấn giám sát: Công ty SMEC International Pty Ltd

Nguồn vốn: Vay Ngân hàng phát triển châu A – ADB

Thời gian hoàn thành công trình:1095 ngày

Các hạng mục chính:
– Xây dựng nền, mặt đường: 8km; Nền đường đắp cát, có xử lý đất yếu bằng bấc thẩm, vải địa kỹ thuật, mặt đường cấp phối đá dăm, láng nhựa TC 4.5kg/m2;
– Xây dựng cống thoát nước cống tròn, cống hộp;
– Xây dựng 07 cầu (gồm 1 cầu lớn, 1 cầu trung, và 5 cầu nhỏ); Dầm hộp liên tục đúc hẫng nhịp L=63m, dầm BTCT DUL L=33m, L=20m, Móng cọc Khoan nhồi D1500, cọc BTCT 400×400.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *