CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

* CHÍNH SÁCH CHT LƯỢNG

Là đơn vị giàu thành tích trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông. Nhiều năm qua Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành– PHUONGTHANHTRANCONSIN đã không ngừng đầu tư về con người, máy móc, thiết bị, công nghệ thi công và phương pháp quản lý khoa học nhằm nâng cao năng lực thi công, chất lượng và hiệu quả các công trình để trở thành đơn vị có uy tín, đứng vững và phát triển mạnh mẽ trong thị trường xây dựng, thỏa mãn ngày càng cao hơn các yêu cầu của sự phát triển xã hội, thị trường và khách hàng.

* 5 “T” LÀ TÔN CHỈ  CỦA CHÚNG TÔI

Thực hiện đầy đủ nghiêm túc các văn bản pháp quy, các tiêu chuẩn quy phạm trong đầu tư và triển khai thi công xây dựng các công trình.

Triển khai đồng bộ công tác giáo dục, đào tạo,quản lí cán bộ, công nhân viên, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong ý thức nề nếp làm việc ở Công ty.

Tiếp cận kịp thời, chủ động áp dụng tiến bộ kĩ thuật, đổi mới công nghệ trong mọi hoạt động của Công ty.

Thiết lập mối quan hệ gắn bó với thị trường và khách hàng, tăng cường mở rộng mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng.

Tổ chức thực hiện, duy trì có hiệu quả hệ thống quản lí chất lượng dự án theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong toàn bộ hoạt động của Công ty.