Gói thầu 01-XL: Xây dựng nút giao Tứ Hiệp Km0 – Km1+073,5 (Bao gồm cây xanh, chiếu sáng) – Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường vành đai 3

Gói thầu 01-XL: Xây dựng nút giao Tứ Hiệp Km0 – Km1+073,5 (Bao gồm cây xanh, chiếu sáng) – Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân – Cầu Giẽ với đường vành đai 3

 • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội
 • Giá trị gói thầu: 732 tỷ
 • Thực hiện: 2023-2025
 • Cấp: Công trình giao thông, cấp I
 • Các hạng mục thi công chính:

  • Thi công nền mặt đường: móng cpdd, mặt đường BTN
  • Thi công XLĐY bằng bấc thấm, giếng cát, cọc XMĐ
  • Thi công hệ thống cấp thoát nước, hầm chui dân sinh
  • Thi công cầu BTCT DUL, dầm SuperT, móng CKN
  • Thi công hệ thống móng CKN
  • Thi công hệ thống ATGT, chiếu sáng…