Gói thầu số 15 – Xây dựng cầu Bến Rừng thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Gói thầu số 15 – Xây dựng cầu Bến Rừng thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh:

 • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng
 • Giá trị gói thầu: 458/1811 tỷ
 • Thực hiện: 2022 – 2024
 • Cấp: công trình giao thông cầu đường bộ, cấp đặc biệt
 • Địa điểm xây dựng: H.Thủy Nguyên TP Hải Phòng và H.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
 • Các hạng mục thi công chính:
  • Thi công cầu dây văng
  • Thi công cầu dẫn nhịp superT
  • Thi công móng cọc khoan nhồi trên sông, hệ thống đường đầu cầu, tường chắn và cống hộp….