Gói thầu XL-01 dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía bắc

Gói thầu XL-01 dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía bắc:

 • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 2
 • Giá trị gói thầu: 166/474 tỷ
 • Thực hiện: 2022-2025
 • Cấp công trình: công trình giao thông cấp II
 • Địa điểm xây dựng: Huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
 • Các hạng mục thi công chính:
  • Thi công móng CPDĐ, mặt đường BTXM
  • Thi công đào đắp nền đường
  • Thi công hệ thống thoát nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *