Gói thầu XL-R6B, B6 Móng Cái – Quảng Ninh

Dự án cao tốc Tiên Yên – Móng Cái theo hình thứ đối tác công tư ( PPP). Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT)

  • Thi công lý trình: Km87+000 – Km89+500, Km92+000-Km96+900, Km135+100-Km138+000 và gói thầu ATGT toàn tuyến, gói thầu TLS1, TLS3
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn/ Tổng giá trị gói thầu :1021 tỉ /Thời gian thực hiện:2021-2022 / Loại công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp đặc biệt /Địa điểm xây dựng : Tỉnh Quảng Ninh
  • Các hạng mục thi công chính :

+ Thi công nền, móng đường cao tốc; mặt đường bê tông nhựa, hệ thống thoát nước.

+ Thi công cầu BTCT Dự ứng lực nhịp dầm Super T, móng cọc khoan nhồi D=2m, D=1,2m.

+ Thi công hệ thống an toàn giao thông, bảo vệ mái dốc…