Gói thầu XL-R6B, B6 Móng Cái – Quảng Ninh

Dự án cao tốc Tiên Yên – Móng Cái theo hình thứ đối tác công tư ( PPP). Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT)

  • Thi công lý trình: Km87+000 – Km89+500, Km92+000-Km96+900, Km135+100-Km138+000 và gói thầu ATGT toàn tuyến, gói thầu TLS1, TLS3
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn/ Tổng giá trị gói thầu :1021 tỉ /Thời gian thực hiện:2021-2022 / Loại công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp đặc biệt /Địa điểm xây dựng : Tỉnh Quảng Ninh
  • Các hạng mục thi công chính :

+ Thi công nền, móng đường cao tốc; mặt đường bê tông nhựa, hệ thống thoát nước.

+ Thi công cầu BTCT Dự ứng lực nhịp dầm Super T, móng cọc khoan nhồi D=2m, D=1,2m.

+ Thi công hệ thống an toàn giao thông, bảo vệ mái dốc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *