GÓI THẦU XL01, XL03, XL05 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1 ĐOẠN QUA TỈNH KHÁNH HÒA

created by dji camera

* Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 7 / Chiều dài đoạn tuyến 15Km / Tổng giá trị các gói thầu 900 tỷ / Thời gian thực hiện 2013 – 2016 / Cấp kỹ thuật: Đường cấp III đồng bằng; Tốc độ thiết kế: 80 Km/h

* Công nghệ thi công:

– Thi công đường quốc lộ, nút giao

– Thi công cầu bê tông cốt thép móng cọc khoan nhồi, dầm Super T

– Thi công tường chắn có cốt

– Thi công dải phân cách vỉa bằng máy Power Curb

– Thi công các hạng mục hoàn thiện khác: An toàn giao thông, trồng cỏ, đường gom, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *