Gói thầu XL02: Thi công xây dựng đoạn Km600+700 – Km624+228 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) – Dự án thành phần đoạn Vũng Áng – Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025

Gói thầu XL02: Thi công xây dựng đoạn Km600+700 – Km624+228 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) – Dự án thành phần đoạn Vũng Áng – Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025

 • Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 6
 • Giá trị gói thầu: 3.823 tỷ
 • Thực hiện: 2022-2025
 • Cấp: công trình giao thông cấp I
 • Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Bình
 • Các hạng mục thi công chính:
  • Thi công đào đắp nền đường
  • Thi công móng cpdd, mặt đường BTN
  • Thi công xử lý đất yếu bằng cọc xi măng đất
  • Thi công cầu đúc hẫng nhịp 55+90+55m, cầu BTCT, BTCTDUL dầm superT, dầm I…
  • Thi công hệ thống móng CKN
  • Thi công hệ thống thoát nước, gia cố bảo vệ mái dốc, hệ thống ATGT