Công ty CP Đầu tư phát triển Hạ tầng Nguyên Minh

Công ty CP Đầu tư phát triển Hạ tầng Nguyên Minh
STT Tên ngành nghề
1 Xây dựng nhà các loại
2 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
3 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
5 Lắp đặt hệ thống điện
6 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
7 Hoàn thiện công trình xây dựng
8 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Chi tiết: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực tư vấn xây dựng và thi công các công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi
9 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn
– Tư vấn quản lý dự án
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật và trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã ĐKKD)