Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình thuộc Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến thị xã Đông Triều (đoạn từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338) – Giai đoạn 1

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình thuộc Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến thị xã Đông Triều (đoạn từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338) – Giai đoạn 1:

 • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quang Ninh/ Chiều dài đoạn tuyến:11,417Km /Tổng giá trị gói thầu: 1186 tỉ. Phần cầu Sông Rút giá trị 294 tỉ/ Thời gian thực hiện : 2021-2022/ Cấp kỹ thuật : Đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80Km/h / Địa điểm xây dựng: Quảng Yên – Quảng Ninh
 • Quy mô công trình: Tuyến đường cấp III đồng bằng (tiêu chuẩn thiết kế TCVN4054:2005); Vận tốc thiết kế Vtkế=80km/h, Thiết kế cầu bằng BTCT dự ứng lực và BTCT thường theo tiêu chuẩn TCVN 11823:2017
 • Công nghệ thi công: Thi công Cầu đúc hẫng với sơ đồ nhịp: 39,15m + 4x40m + 39,15m + (42+63+42)m + 39,15m + 4x40m+ 39,15m.
  • Bề rộng mặt cầu Bc=16m, bao gồm 02 làn xe cơ giới Bcg=2×3,5=7,0m, 02 làn xe hỗn hợp Bhh=2×3,5m=7,0m, dải an toàn Bdat=2×0,5m=1,0m, gờ lan can Bglc=2×0,5m=1,0m
  • Nhịp chính vượt sông: gồm 3 nhịp liên tục (42+63+42) m bằng dầm hộp BTCT dự ứng lực đúc hẫng cân bằng cường độ f’c = 45Mpa, chiều cao dầm tại đỉnh trụ H = 3,8m, tại giữa nhịp và đầu nhịp biên cao H = 2,0m.
  • Nhịp dẫn gồm 12 nhịp dầm super – T bằng BTCT dự ứng lực cường độ f’c=50Mpa, chiều dài dầm 38,3m, chiều cao dầm H = 1,75m. Mặt cắt ngang cầu bố trí 7 dầm chủ, cự ly tim dầm chủ a=2,25m.
  • Mố cầu dạng chữ U bằng BTCT f’c = 30Mpa đổ tại chỗ; móng mố đặt trên hệ cọc bao gồm 07 cọc khoan nhồi đường kính D = 1,5m, chiều dài dự kiến L = 22,5m phía mố M1, L = 33,0m phía mố M2, ngàm vào lớp địa chất đá bột kết.
  • Trụ cầu chính: Dùng trụ thân đặc BTCT, bê tông thân trụ dùng loại f’c=35Mpa. Bệ móng bằng BTCT loại f’c=35Mpa trên hệ móng cọc khoan nhồi D = 2,0m đối với trụ T7, T8, chiều dài dự kiến L = (21,5÷22,0)m và D = 1,5m đối với trụ T6, T9, chiều dài dự kiến L = (21,0÷25,0)m ngàm vào lớp địa chất đá bột kết.
  • Trụ cầu dẫn: Dùng kết cấu trụ thân 3 cột D = 1,8m bằng BTCT thường đổ tại chỗ, bê tông dùng loại f’c=35Mpa, thân trụ với các trụ trong đê dùng bê tông loại f’c=30Mpa. Móng trên hệ 3 cọc khoan nhồi D = 1,8m, chiều dài dự kiến L = (30,0÷39,5)m ngàm vào lớp địa chất đá bột kết.