Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017-2020

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017-2020

  • Gói thầu 13 – XL: Thi công xây dựng đoạn Km307+600-Km318+000 ( bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công), Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017-2020
  • Chủ đầu tư: Bộ giao thông vận tải – Ban quản lý dự án Thăng Long/Chiều dài đoạn tuyến 10,40Km/Tổng giá trị gói thầu :282 tỉ/Thời gian thực hiện:2020-2022/ Cấp kỹ thuật: đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120km/h  /Địa điểm xây dựng : Tỉnh Thanh Hóa
  • Các hạng mục thi công chính :

+ Thi công cầu bê tông cốt thép DUL đúc hẫng cân bằng nhịp L=63m, cầu dẫn dầm SuperT.

+ Thi công móng cọc khoan nhồi D=1,5m và D=1,2m trên sông,

+ Thi công: đường đầu cầu; cống chui dân sinh; thảm bê tông nhựa…

+ Thi công cầu vượt Km313 : móng cọc đóng 45x45cm, dầm Super T